Hoppa till innehållet

Vård för psykisk ohälsa i Norrbotten via Digitalen

Region Norrbotten erbjuder nu stöd till personer med psykisk ohälsa via Digitalen. Platform24 har tillsammans med Region Norrbotten utvecklat den tekniska vårdplattform som Digitalen bygger på. Förhoppningen är att fler ska söka vård för psykiska besvär i ett tidigt skede och på så sätt slippa att insjukna allvarligt i psykisk ohälsa.

Pandemin har påverkat norrbottningarna, både fysiskt och psykiskt. För att kunna öka tillgängligheten inom psykiatriska vården utökas nu Digitalen för att ta emot patienter med psykiska besvär.

– Digitalen är en bra och enkel ingång för den som har psykiska besvär. När du via din egen mobiltelefon, surfplatta eller dator kan söka vård för psykisk ohälsa ökar tillgängligheten, säger Pia Näsvall, verksamhetschef Digitalen. 

Rent praktiskt fungerar det så att den som söker vård via Digitalen för psykisk ohälsa får chatta med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan sedan sätta patienten i kontakt med läkare eller boka in en chatt hos en vårdpersonal med särskild kompetens inom psykisk hälsa.

– Vi är stolta över att se hur Digitalen utvecklats och att vi tillsammans med Region Norrbotten radikalt kan öka tillgängligheten och förenkla kontakten med vården för regionens invånare, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

För mer information:
Sara Dannborg
Kommunikationschef Platform24, 0739-825842, sara@doktor24.se