Hoppa till innehållet

Utökad satsning på digital vård för Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler

NYHET: Nu får 21 hälsocentraler i Jämtland Härjedalen en digital ingång till vården

 

Region Jämtland Härjedalens digitala ingång till vården, Primärvård Online, utökas och ger nu invånarna digital direktkontakt med regionens samtliga hälsocentraler. Primärvård Online är utvecklat av hälsoteknikbolaget Platform24. Syftet är att avlasta primärvården och 1177 samtidigt som tillgängligheten till vård förbättras. Cirka 5 000 av regionens invånare använt lösningen där de kunnat chatta med sjuksköterskor.

Region Jämtland Härjedalen etablerade under våren 2020 en digital central ingång till primärvården. Syftet var att avlasta primärvården och 1177 som under inledningen av coronapandemin var hårt belastad. Den centrala digitala ingången, som alla invånare i Region Jämtland Härjedalen har tillgång till, fick namnet Primärvård Online. Fram till idag har cirka 5 000 av regionens invånare använt lösningen där de kunnat chatta med sjuksköterskor.

– Regioninvånarna har varit mycket nöjda med Primärvård Online. Genom att hälsocentralerna nu blir tillgängliga även digitalt ökar vi tillgängligheten och kontinuiteten ytterligare för patienterna och minskar telefonköerna, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

 

Ny digital ingång direkt till hälsocentralen

Den digitala ingången till respektive hälsocentral som Platform24 utvecklat ger patienterna möjlighet till såväl fysisk som digital vård i en sammanhållen vårdkedja. Hälsocentralernas digitala ingångar kommer att vara bemannade av sjuksköterskor klockan 9-15 helgfria vardagar och den automatiska vårdguidningen finns tillgänglig dygnet runt. Regionens invånare kan nu få snabbt och enkelt få anpassade egenvårdsråd dygnet runt eller ställa sig i kö för kontakt nästkommande dag.

Många patienter som söker sig till Primärvård Online söker i första hand ett tryggt och säkert egenvårdsråd. Hittills har över 1 000 patienter varit nöjda med ett egenvårdsråd och valt att inte gå vidare och chatta med vårdpersonal vilket innebär att vårdens resurser kan prioriteras till de patienter som har mer omfattande besvär.

– Jag är stolt över våra gemensamma insatser för att utöka tillgången på modern teknik för all primärvård i Region Jämtland Härjedalen. Vi ser nu att alltfler regioner går från att endast jobba med videobesök till att nyttja digital triagering och andra automatiska lösningar för att än bättre och mer effektivt möta patienterna digifysiskt, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

 

Så fungerar den digitala ingången till hälsocentralerna:

Invånarna når den digitala ingången genom länk från talsvar till hälsocentralen, via regionens hemsida eller hälsocentralens 1177-sida. Invånaren beskriver sedan sina symptom i fritext, får hjälp att hitta rätt formulär och blir sedan guidad antingen till egenvårdsråd, chatt med sjuksköterska eller får en akut hänvisning till 112 vid alarmerande besvär.

Mer info finns att läsa på regionens hemsida https://www.regionjh.se/nyheter/pressmeddelanden/rjhpress/digitalingangtillhalsocentralengerokadtillganglighettillinvanaren.5.2891ff77177b5d4ed177628.html

För mer information, vänligen kontakta: 

Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24, 073-982 58 42 eller sara.dannborg@platform24.se

Om Platform24
Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, ägt av Investor och Apoteket.