Hoppa till innehållet

Så funkar det

Vår plattform består av 5 huvudsakliga moduler: Triage24 för automatiserad triagering och anamnesupptagning, Meeting24 för kommunikation mellan patient och vårdgivare, You24 för hålla samman de digitala vårdkedjorna, Connect24 för integration med omgivande ekosystem och Manage24 för att anpassa till en vårdgivares unika behov.

1. Triage24

Automatiserad triage & anamnes

Triage24 är Nordens mest heltäckande och beprövade system för automatiserad triage och anamnesupptagning med över 500.000 patienttriageringar sedan 2018. Med Platform24:s intuitiva och patientvänliga chattbot får patienten anpassade råd och stöd. Chattboten kan snabbt, medicinskt säkert och utan begränsning i tid och rum ta upp anamnes, hänvisa till rätt vårdnivå, ge egenvårdsråd eller hjälpa patienten boka tid för fysisk undersökning. Algoritmen utgår ifrån etablerade nationella triageringsprotokoll och står under ständig utveckling och förbättring.

2. Meeting24

Kommunikation mellan patient & vårdgivare

Patienten kan träffa vårdpersonal via video eller synkron/asynkron chat via en säker anslutning för att få diagnos och behandling. Under konsultationen kan vårdgivare och patient dela bilder, video och dokument med varandra. Ett stort antal automatiska fraser ingår som kan aktiveras snabbt via kortkommando för att kvalitetssäkra och effektivisera konsultationen. Ytterligare symtomformulär kan aktiveras enkelt av vårdgivaren liksom möjlighet att boka in patienten till andra vårdenheter via digital tidsbokning, integrerad till kundens journalsystem. Journalen kan sedan enkelt föras över till kundens journalsystem i strukturerat format. Lösningen möjliggör även flerpartsvideo och chatt samt att vårdgivaren han hantera många patientkonsultationer parallellt. Konsultationer kan med lätthet flyttas eller bokas in till annan vårdkompetens digitalt eller fysiskt i lösningen.

3. You24

Integrerade digitala vårdkedjor

Patienten kan se sina tidigare interaktioner med vården och guidas vidare till nästa steg i vårdplaneringen. Lösningen kan till exempel förenkla årskontroller genom att skicka symtomformulär inför planerade uppföljningar, men även automatisera labremisser enligt särskilda beslutsregler. Återkommande formulär kan bokas in, till exempel MADRS-S var 30:e dag. Information från patientens olika vårdinteraktioner samlas på ett ställe och är enkelt delbar med relevant vårdpersonal. Systemet kan ta hänsyn till om det finns en patientansvarig läkare eller sjuksköterska, och i förekommande fall dirigera patienten till dessa, för att främja kontinuitet. Modulen kan också användas för primär- och sekundärprevention, till exempel genom att låta patienten besvara digitala hälsoformulär.

4. Connect24

Integration med omgivande ekosystem

Plattformen kan integreras med bakomliggande journalsystem/vårdinformationsystem, till exempel för att hantera fysiska bokningar, skriva journalanteckningar eller utbyta formulär. Plattformen kan också kopplas till andra system för till exempel listningsinformation, e-frikort, autentisering, betalning, validering av försäkringspolicies etc. För patienten innebär sömlös bokning att hen efter triagering kan boka ett fysiskt eller digitalt besök direkt i appen med några enkla knapptryck. Bokning styrs av geografisk position, konfiskering från vårdgivare och utbud av tider. Patientens anamnes följer med bokningen för en kvalitativ konsultation.

5. Manage24

Enterprise-modul för att anpassa till vårdgivarens unika behov

Här kan våra kunder självständigt över tid justera och förädla lösningen efter sina egna förutsättningar och behov, t.ex. genom att justera utbudet av vårdtjänster, ändra texter mot patient, skapa egna nya symtomformulär, ändra de dynamiska triageringsformulären etc. Man kan även sätta verksamhetsregler som styr öppettider, flöden, resurstyper, bokningsregler etc. Alla regler kan sättas utifrån hur triageutfallet bedömts med avseende på vårdnivå, brådskandegrad, besöksform, resurstyp och kompetens. Manage24 möjliggör för våra kunder att matcha de medicinskt triagerade patienterna utifrån sina aktuella och föränderliga förutsättningar.

Flexibla lösningar

Platform24s funktioner innefattar automatiska journalförlagor för ökad effektivitet i vårdmötet, stöd för komplexa patientflöden såsom remisser och labbprover men systemet används också för dynamisk digital bemanning, automatisk anamnes inför fysiska eller digitala besök samt för uppföljningsbesök t ex via video och chatt.

Våra lösningar är anpassningsbara utifrån era behov och er verksamhet. Fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer.

Demo

Är du intresserad av att veta mer?
Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.