Hoppa till innehållet

Så funkar det.

Vår plattform består av 5 huvudsakliga moduler: Triage24 för automatiserad triagering och anamnesupptagning,  Meeting24 för kommunikation mellan patient och vårdgivare, You24 för att hålla samman de digitala vårdkedjorna, Connect24 för integration med omgivande ekosystem och Manage24 för att anpassa till vårdgivarens unika behov.

Modul 1

Triage24

Automatiserad triage & anamnes

Triage24 är Nordens mest heltäckande och beprövade system för automatiserad triage och anamnesupptagning med 1 miljon patienttriageringar om året. Med Platform24:s intuitiva och patientvänliga chattbot får patienten anpassade råd och stöd.

Chattboten kan snabbt, medicinskt säkert och utan begränsning i tid och rum:

 • Ta upp anamnes
 • Hänvisa till rätt vårdnivå
 • Ge egenvårdsråd
 • Hjälpa patienten boka tid för fysisk undersökning

Algoritmen utgår ifrån etablerade nationella triageringsprotokoll och står under ständig utveckling och förbättring.

Modul 2

Consultation24

Kommunikation mellan patient & vårdgivare

Chatt & video: Patienten kan träffa vårdpersonal via video eller synkron/asynkron chatt för att få diagnos och behandling. Under konsultationen kan vårdgivare och patient dela bilder, video och dokument. Ett stort antal automatiska fraser ingår som kan aktiveras snabbt via kortkommando för att effektivisera konsultationen. Ytterligare symptomformulär kan enkelt aktiveras av vårdgivaren.

Lösningen möjliggör även flerpartsvideo och chatt samt att vårdgivaren kan hantera många patientkonsultationer parallellt. Konsultationer kan med lätthet flyttas eller bokas in till annan vårdkompetens, både digitalt och fysiskt.

Journal: Möjlighet att digitalt boka in patienten till andra vårdenheter, integrerat till kundens journalsystem. Journalen kan sedan enkelt föras över till kundens system i strukturerat format.

Modul 3

You24

Integrerade digitala vårdkedjor

 • Patienten kan se sina tidigare interaktioner med vården och guidas vidare till nästa steg i vårdplaneringen.
 • Information från patientens olika vårdinteraktioner samlas på ett ställe och är enkelt delbar med relevant vårdpersonal.
 • Systemet kan ta hänsyn till om det finns en patientansvarig läkare/sjuksköterska och dirigera patienten för att främja kontinuitet.
 • Lösningen kan förenkla årskontroller genom att skicka symtomformulär inför planerade uppföljningar och automatisera labremisser enligt särskilda beslutsregler.
 • Återkommande formulär kan bokas in, t.ex. MADRS-S var 30:e dag.
 • Modulen kan också användas för primär- och sekundärprevention, till exempel genom att låta patienten besvara digitala hälsoformulär.
Modul 4

Connect24

Integration med omgivande ekosystem

 • Plattformen kan integreras med bakomliggande journalsystem/vårdinformationsystem för att hantera fysiska bokningar, skriva journalanteckningar eller utbyta formulär.
 • Plattformen kan kopplas till andra system för listningsinformation, e-frikort, autentisering, betalning, validering av försäkringspolicies, med mera.
 • För patienten innebär sömlös bokning efter triagering att kunna boka fysiskt/digitalt besök direkt i appen med enkla knapptryck.
 • Bokning styrs av geografisk position, konfiskering från vårdgivare och utbud av tider. Patientens anamnes följer med bokningen för en kvalitativ konsultation.
Modul 5

Manage24

Enterprise-modul för att anpassa till vårdgivarens unika behov

Våra kunder kan självständigt över tid justera och förädla lösningen efter egna förutsättningar och behov genom att:

 • Justera utbudet av vårdtjänster
 • Ändra texter mot patient
 • Skapa egna nya symtomformulär
 • Ändra de dynamiska triageringsformulären

Ni kan själva sätta verksamhetsregler som styr öppettider, flöden, resurstyper och bokningsregler utifrån triageutfallet: vårdnivå, brådskandegrad, besöksform, resurstyp och kompetens.Manage24 möjliggör att matcha de medicinskt triagerade patienterna utifrån aktuella och föränderliga förutsättningar.

Flexibla lösningar

Platform24’s funktioner innefattar automatiska journalförlagor för:

 • Ökad effektivitet i vårdmötet
 • Stöd för komplexa patientflöden såsom remisser och labbprover
 • Dynamisk digital bemanning
 • Automatisk anamnes inför fysiska eller digitala besök
 • Appföljningsbesök via exempelvis video och chatt

Våra lösningar är anpassningsbara utifrån era behov och er verksamhet. Fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer.

Demo

Är du intresserad av att veta mer?
Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.