Hoppa till innehållet

DIGITALEN – EN SMIDIG PATIENTRESA, UPPSKATTAD AV BÅDE PATIENTER OCH VÅRDPERSONAL

I februari 2020 sjösattes Region Norrbottens digitala ingång till vården. Regionens invåndare kan nu få direktkontakt med sjuksköterska eller läkare via mobil, surfplatta eller dator. Regionens mål var att öka tillgängligheten och förenkla kontakten med vården, minska patientens resebehov, effektivisera verksamheten och spara tid för regionens sjukvård. Att Platform24:s lösning ger möjlighet till rätt vårdnivå via triagering var en förutsättning för regionen.

– Det ska vara enkelt för patienten. När de kontaktar oss ska de få hjälp att hamna rätt utifrån sina vårdbehov, säger Pia Näsvall, chefsläkare och verksamhetschef på Region Norrbotten. 

 

 

(Fotograf Simon Eliasson)

En digital dörr in – ett svar på regionens geografiska utmaningar

Region Norrbotten är ett län med liten befolkning, stora avstånd och med ökade vårdbehov hos invånarna. Pia Näsvall ser att norrbottningarnas behov av vård stiger allt mer samtidigt som svårigheterna med att rekrytera vårdpersonal har tilltagit.

– Vi behövde hitta nya sätt. Vi har många multisjuka med omfattande vårdkontakter, men vi har även stora patientgrupper med enklare behov som inte behöver oss fysiskt på samma sätt. Genom att möta dessa patienter digitalt har vi kunnat frigöra resurser för dem som behöver oss fysiskt och det var utgångspunkten när vi startade Digitalen, säger Pia Näsvall, chefsläkare och verksamhetschef på Region Norrbotten.

Enligt Anders Nordin, IT/MT-direktör på Region Norrbotten, är Platform24:s lösning en av flera pusselbitar i en större strategi. Det tog ungefär ett år att förbereda organisationen på detta men teknologin i sig var inte den avgörande faktorn.

– Den stora förändringsresan är att med hjälp av tekniken ställa om sitt arbetssätt. Vi valde Platform24 hösten 2019 för att kunna lansera den digitala ingången innan årsskiftet. Tidigare IT-projekt krävde att vi skapade vår egen IT-miljö, men nu har vi köpt en tjänst som förenklar verksamheten väsentligt. Platform24 ansvar för drift och underhåll av tjänsten och vi måste få det att hänga ihop med vår övriga IT-miljö, säger Anders Nordin. 

(Fotograf: Simon Eliasson)

Hur fungerar den digitala ingången?

Digitalen kan nås via 1177.se eller en sms-länk som kan skickas ut från telefonkön hos 1177. Patienten loggar in med mobilt BankID, via mobil, surfplatta eller dator och får via en automatisk chatt svara på relevanta frågor om sitt besvär.

Utifrån svaren får patienten ett egenvårdsråd, hänvisning till akutvård eller möjlighet att chatta med sjuksköterska. Anamnesen sammanställs och sjuksköterskan kan enkelt prioritera patienterna i kön efter brådskandegrad. Ärendet kan också lämnas över till läkare eller lämplig profession inom psykisk ohälsa. Sjuksköterskan kan också boka in patienten för fysisk undersökning på hälsocentralen, samtidigt som journalen uppdateras.

 

Kick-start för vårdplattformen

När coronapandemin kom till Sverige och Norrbotten ökade belastningen hastigt på 1177 och på hälsocentralerna. Digitalen blev därför snabbt ett viktigt komplement för att bibehålla en god tillgänglighet för norrbottningarna.

– Under den här perioden fick vi en helt annan möjlighet att hjälpa fler utan att behöva öka bemanningen på motsvarande sätt och vi har kunnat behålla en bra arbetsmiljö och en bra kontakt med patienten, säger Pia Näsvall, verksamhetschef, Region Norrbotten.

En tredjedel av de som sökte till 1177 valde den digitala ingången och hälften av de ärenden som handlade om covid-19 guidades till egenvårdsråd.

– Vi startade Digitalen precis när corona kom – dagen efter exploderade det. Vi har hjälpt massor med patienter när 1177 var överlastade. Vi fick många frågor om coronaviruset men de vanliga frågorna om allt från nageltrång till hjärtinfarkter kvarstod ju, säger Ann-Charlotte Öhman, distriktssköterska som arbetar i Region Norrbottens centrala ingång Digitalen.

Win-win för vårdgivare och patient

– Lösningen sparar tid! Patienten hamnar redan från början på rätt vårdnivå. Om patienten behöver mer än egenvårdsråd och väljer att gå vidare till vårdchatten finns anamnesen redan på plats, det sparar mycket tid för vårdpersonalen, säger Pia Näsvall chefsläkare och verksamhetschef på Region Norrbotten.

Både patienter och vårdgivare ger höga betyg för tjänsten. Personalen uppskattar chatten och uppger att de fått en bättre arbetsmiljö med mindre stress, ökad effektivitet i ärendena samt att de kan göra en mer kvalitativ bedömning än i telefonen. Snittbetyget från personalen är 4,75 av 5.

– Man kan hjälpa de flesta patienter på ett bra sätt och jag kan göra ’mer’ än på 1177 då jag nu kan boka in till läkare, skicka remisser t.ex. och inte bara hänvisa patienten vidare. I en chatt blir det mer ’här och nu’ och mindre av de utsvävningarna som blir i telefon. Det kan också vara enklare för många patienter att svara på känsliga frågor, säger Ann-Charlotte Öhman, distriktssköterska i Region Norrbotten.

 

Effektivt flöde med ökad grad av självbetjäning

Vårdplattformen innebär ett sömlöst flöde och innefattar rådgivning, hänvisning, digital slutbehandling och remiss till den hälsocentral där patienten är listad. Möjligheten att även ladda upp bilder utökar möjligheterna till bedömning jämfört med enbart telefonrådgivning.

Idag hanterar Digitalen runt 400 ärenden dagligen i Platform24.

Omkring 20 procent av patienterna får ett automatiskt egenvårdsråd. Hälften av dessa väljer att inte gå vidare till ett vårdmöte. Många patienter får alltså sitt behov uppfyllt och ärendet sluthanteras utan att belasta vårdpersonal

Vården i framtiden för Region Norrbotten

Region Norrbotten avser att implementera Platform24:s lösning i hela regionen. I första steget ska Platform24 implementeras på samtliga regiondrivna hälsocentraler i regionen. I nästa steg ska Platform24 även omfatta specialistvården.

– Idag är tjänsten bemannad av sjuksköterskor på 1177, läkare från olika hälsocentraler i regionen och personal med kompetens inom psykisk hälsa. Tanken är att alla hälsocentraler i regionen på sikt ska ansluta så att patienten kan möta samma vårdpersonal oavsett om kontakten sker digitalt eller fysiskt, säger Anders Nordin.

Anders Nordins tips för att lyckas med införandet av digital vårdplattform på regionnivå:

  • Inspireras av teknikens möjligheter men börja inte med tekniken i sig
  • Hitta ett stegvist införande – dra inte in allt på en gång då blir det för tufft
  • Jobba med kulturen och den digitala kompetensen hos medarbetarna parallellt.
Om Region Norrbotten
  • Sveriges största region till ytan.
  • Sveriges nordligaste region med ca 250 000 invånare.
  • Region Norrbotten bedriver utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård även närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård,arbetsterapi och sjukgymnastik samt sjukvårdsupplysning via 1177.
  • Regionen har drygt 30 hälsocentraler samt fem sjukhus i egen regi.
  • Regionen har ca 7500 anställda och majoriteten av dessa är anställda inom vård och hälsa.
  • När patienterna tillfrågas om hur de upplevt Digitalen återkommer kommentarer som: tillgänglighet, flexibelt, professionellt bemötande och skönt att slippa resa. Patienternas snittbetyg är 4,8 av 5.

”Känns som man kan hjälpa de flesta patienter på ett bra sätt, känns som jag kan göra "mer" än på 1177 då jag kan boka in till läkare, skicka remisser tex och inte bara hänvisa patienten vidare.”


Citat från sjuksköterska som arbetar i Digitalen

”Tycker verkligen om Digitalen. Så lätt och enkelt att komma i kontakt med vården.”

Kvinna, född 1984

”Helt suveränt, bra för oss som bor på landet med långa avstånd till hälsocentralen. Bra också att ha alla svar på pränt om man vill gå tillbaka och läsa. Kanonservice!”

Kvinna, född 1950

"Det känns som att vi är en viktig funktion som kan sålla, ge råd, hjälpa patienter in i systemet. Det är garanterat en avlastande funktion till hälsocentraler och andra instanser."

Citat från sjuksköterska som arbetar i Digitalen

”Bästa 'läkarbesöket' jag varit med om på länge!”