Hoppa till innehållet

Region Norrbotten väljer Platform24 för digital ingång till vården

Nu lanserar Region Norrbotten sin nya tjänst Digitalen, för digital direktkontakt med sjuksköterska eller läkare. Bakom regionens satsning på en samlad digital ingång till vården står hälsoteknikbolaget Platform24 som utvecklat den tekniska vårdplattform som Digitalen bygger på. Regionens mål är att öka tillgängligheten och förenkla kontakten med vården, minska på resandet samt effektivisera och spara tid för vården.

– Alla vinner på det här eftersom Digitalen gör det bättre både för de som söker vård och för oss som ger vård, säger Pia Näsvall, chefläkare och medicinsk rådgivare inom Region Norrbotten.

Digitalen, som öppnar den 27:e februari, kan nås via regionens hemsida, 1177.se eller via en sms-länk som skickas ut om den vårdsökande hamnar i telefonkö hos 1177. Patienten loggar in med mobilt BankID, via mobil, surfplatta eller dator och får via en automatisk chatt svara på frågor om sitt besvär enligt validerade protokoll. Utifrån svaren får patienten ett egenvårdsråd eller inbjudan till vårdchatt med sjuksköterska på 1177 eller läkare vid behov. Ärendet sammanställs och sjuksköterskan kan enkelt prioritera patienterna efter brådskandegrad. Sjuksköterskan kan också guida patienten vidare till fysisk undersökning till hälsocentral, samtidigt som journalen uppdateras.

– Vi är oerhört stolta över att Platform24 bidrar till att Norrbotten blir först av Sveriges regioner att upprätta en central ingång för automatiserad guidning av patienter till rätt vårdnivå och där både sjuksköterskor och läkare finns tillgängliga digitalt, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

– Som född och uppvuxen i Luleå känns det också lite extra roligt att just Region Norrbotten går i bräschen för en utveckling som jag vet att de flesta landets regioner behöver och har för avsikt att på olika sätt införa, säger Tobias.

Till en början är tjänsten bemannad av sjuksköterskor på 1177 och läkare från olika hälsocentraler i regionen. Tanken är att alla hälsocentraler i regionen på sikt ska ansluta så att patienten kan möta samma vårdpersonal oavsett om kontakten sker digitalt eller fysiskt.

– Målet med Digitalen är att ge norrbottningarna hjälp där de är, när de kan och när de vill, säger Pia Näsvall.

Fakta om Digitalen

– Patienten loggar in med mobilt bank ID och anger sökorsak

– Patienten svarar på frågor utifrån validerade protokoll, bilder kan vid behov bifogas

– Utifrån svaren genereras:

– Egenvårdsråd

– Chatt med sjuksköterska (bemannas av 1177)

– Hänvisning 1177 utanför chattens öppettider

– Hänvisning 112

– Sjuksköterska kan prioritera patienter efter brådskandegrad och även skicka vidare patienter till läkare vid behov

– Chattdialogen sparas och patient och vårdpersonal kan gå tillbaka för att till exempel läsa vilka råd som gavs

– Vårdchatten sammanfattas i patientens journal vilket främjar kontinuitet och förenklar för patienten som slipper upprepa sin anamnes

– Den automatiska vårdguidningen sker enligt etablerade protokoll där samtliga adekvata frågor alltid ställs vilket ger mycket god följsamhet till guidelines.

För mer information, kontakta Tobias Perdahl, medicinsk chef Platform24, tel 070-6024523

Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24, tel 0739-825842


Om Platform24

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, ägt av Investor och Apoteket.