Hoppa till innehållet

Region Norrbotten har lyckats med digital vårdsatsning: ”Erbjuder något som är bättre och mer patientsäkert”

I motsats till Region JH:s digitala tjänst går Region Norrbottens som tåget. Pandemin gav den en oväntad skjuts där även den äldre befolkningen hakade på.
– Vi ville öka tillgängligheten till vård och vi ser att det också finns en stor efterfrågan i alla åldrar att möta oss på nya sätt, säger Pia Näsvall, chefläkare och verksamhetschef för Digitalen.

Utdrag ur artikel i Länstidningen Östersund från 8 maj, 2021

Region Jämtland Härjedalen har en egen digitaltjänst som heter primärvård online. Regionen har inte hängt med i den digitala utveckling och det är en tjänst som regionen har varit dålig på att marknadsföra, berättar primärvårdschef Anna Granevärn.

– Vi har marknadsfört den i radio men nu pausat för att se om det får någon effekt, säger hon.

En region som däremot lyckats ta upp konkurrensen med de privata nätläkartjänsterna är Region Norrbotten.

Sett till yta och befolkning är region Norrbotten väldigt glesbefolkat. Här bor drygt 250 000 invånare fördelade på en fjärdedel av Sveriges totala yta.

Det kan vara en förklaring till att regionens digitala chatt Digitalen fallit så väl ut.

– Jag upplever att patienterna faktiskt efterfrågar det här. Att sitta och åka tio mil till hälsocentralen för några minuters besök är inte optimalt alla gånger. Sen finns det naturligtvis de som vill träffas fysiskt och det ska de så klart få göra också, säger Pia Näsvall.

I slutet av februari i fjol startade Region Norrbotten sin digitala vårdchatt Digitalen. En chatt där länets patienter via mobil, surfplatta eller dator får direktkontakt med regionens vårdpersonal. Tjänsten är bemannad vardagar 8.00-21.00 och helger 8.00-16.00 Bemanningen sköts av personal som också arbetar på 1177. Men där 1177 är en tjänst som erbjuder råd är Digitalen även en tjänst som erbjuder vård och behandling då patienten slussas vidare in i vården till exempelvis läkare.

– Patienterna loggar in och får beskriva sina besvär och svara på ett antal frågor. Beroende på utfallet kan patienten få egenvårdsråd, som bygger på samma som 1177 använder. Men de kan också få chatta med en sköterska eller så skickas de vidare till att chatta med en av våra läkare. Vi har vi haft läkarbemanning två timmar per dag, säger Pia Näsvall.

Vid väldigt alarmerande symtom får patienterna rådet att kontakta 112 eller söka akut vård fysiskt.

Men de allra flesta patienter som chattar med en sköterska, 83–85 procent, är färdiga efter chattsamtalet och behöver inte gå vidare i vårdkedjan.

– Så den absolut stora lejonparten av alla ärenden hanteras färdigt i den digitala miljön i Digitalen, säger Pia Näsvall.

Digitalen använder sig inte av videosamtal. Det är ett medvetet val.

– Vi valde att inte ha det. Däremot har patienter skickat in bilder, vid exempelvis eksem och det har fungerat väldigt bra, säger Pia Näsvall.

Om sköterskan eller läkaren anser att patienten efter chattsamtal behöver ta ett prov lämnas ärendet över till den hälsocentral där patienten är listad.

– Det gör att den digitala och fysiska vården hänger ihop med varandra. Men bara tio procent av alla ärenden går vidare till en fysisk kontakt på en hälsocentral, säger Pia Näsvall.

Fyra hälsocentraler i Norrbottens län ingår för närvarande i det pilottest som innebär att man som patient kan få kontakt med sin hälsocentral direkt i vårdchatten.

– Tanken är alla regionens hälsocentraler i framtiden ska vara anslutna och då vill vi att det bara ska vara ett inlogg där patienten sen hamnar på den hälsocentral han eller hon är listad, säger Pia Näsvall.

Vad kostar Digitalen länsborna?

– Den är gratis i dagsläget. Det betraktas som telefonrådgivning, säger Pia Näsvall.

Fördelen med Digitalen jämfört med exempelvis de privata vårdgivarnas digitala tjänster enligt Pia Näsvall är att all dokumentation sker i den journal patienten har på sin hälsocentral.

– Sjukdomshistoriken hänger ihop så att man inte behöver rabbla samma sak igen, säger hon.

Syftet med Digitalen var att öka tillgängligheten för vård för länsborna i Norrbotten.

– Vi är ett fantastiskt glesbefolkat län och vi ser att det också finns en efterfrågan hos befolkningen att möta oss på nya sätt, säger Näsvall som inte ser Digitalen som något som startats för att konkurrera med de privata digitala nätläkartjänsterna.

– Det är klart att de privata nätläkarna kostar vår region pengar och vi vill naturligtvis också vara ekonomiska. Men det är en sak att säga att vi konkurrerar, en annan sak att säga att vi vill erbjuda något vi anser är bättre och som ökar tillgängligheten. Fördelen med Digitalen är just att den digitala och fysiska vården hänger ihop och det ökar patientsäkerheten. Alla vårdgivare är skyldiga att föra journal men vi har inte tillgång till det som finns i nätläkartjänsternas journal – det hänger liksom inte ihop på det sättet, säger Pia Näsvall.

Efter drygt ett år, hur har det gått?

– Vi har haft en hög användning av Digitalen från allra första början, sen har det stabiliserats till 200-300 besök per vecka i den centrala chatten. Vi har också ökade kostnader för nätläkare under pandemin liksom andra regioner. Men det vi ser när det gäller ökningstakten i jämförelsen med likvärdiga regioner är att vi har 30 procents lägre ökningstakt, säger Pia Näsvall.

Sett till åldersfördelningen över vilka som söker sig till Digitalen finns det en topp för kvinnor runt 20–25 år. Så ser det även ut i riket i stort vid digitala vårdtjänster.

– Bland yngre finns en annan digital mognad men pandemin har öppnat det digitala väldigt mycket bland befolkningen. Vi har en flackare kurva jämfört med andra regioner och når alla åldrar, även 80-plussarna, säger Pia Näsvall.

Är det pandemin som ligger bakom att ni lyckats nå ut till så många?

– Vi har fått en skjuts tack vare pandemin och att vi startade vår verksamhet samtidigt som pandemin började ta fart. Men det var så klart inget vi hade kunnat förutse. Jag tror behovet fanns i grunden, säger Pia Näsvall.

Region Jämtland Härjedalen tittar just nu på hur de kan lära sig av Digitalen.

– Vi är väldigt sugna på att göra något liknande. Vi skulle också vilja ha 1177 ingången så att vi får täckning dygnet runt och sen också kan att koppla på digital jourläkare, säger Anna Granevärn.

Hon vill också att region JH följer Norrbottens exempel med att ha all information om den digitala tjänsten direkt på Region Jämtland Härjedalens hemsida.

– Nu får man tyvärr leta sig fram till den egna hälsocentralens hemsida. Men jag tror att vi kommer att kunna lösa detta rätt snabbt, säger Anna Granevärn.