Hoppa till innehållet

Effektiv PCR-testning och smittspårningsarbete i regionen

I Platform24:s lösning för PCR-testning får patienter svara på förutbestämda frågor digitalt innan en remiss automatiskt skapas. Endast patienter som uppfyller de aktuella kriterierna för provtagning erbjuds ett test och kapaciteten nyttjas mer effektivt. Information till patienten kring testningen kan enkelt uppdateras.

Kommunikationen mellan vården och patienterna sker säkert och effektivt. Smittspårningsarbetet kvalitetssäkras och kan delvis automatiseras. Provtagna patienter ges också möjlighet till smidig asynkron kommunikation för till exempel råd kring testresultaten.

Så här går det till

Med ett anpassningsbart upplägg via Platform24:s digitala lösning kan vårdgivaren:

 • Enkelt justera och uppdatera kriterierna för provtagning
 • Automatiskt anpassa egenvårdsråd till patienter som inte behöver provtas
 • Identifiera patienter som behöver bedömas digitalt eller fysiskt

 

Automatiserade remisser möjliggör:

 • Strukturerad symtomdata i stor skala
 • Tillförlitligt och skalbart gränssnitt som är enkelt att använda
 • Justerbara remissregler utan ökade personalkostnader

 

Uppföljande rådgivning via Platform24 möjliggör:

 • Automatiserad och personanpassad kommunikation
 • Journalföring så att övrig vård kan dra nytta av svaret och symtomdata

 

Smittspårning:

 • Dynamiska formulär för smittspårning skickas ut till patienten
 • Anpassade för smittskyddsrapportering till SmiNet för effektiv och säker administration
 • Automatiska journalutkast baserat på patientens svar

Platform24:s digitala lösning för PCR-testning sparar resurser

Resultat från de första månaderna med Platform24:s lösning för PCR-testning, där patienter får svara på frågor digitalt innan remiss:

 • Ca 20 procent av patienterna har inte relevanta symtom
 • Ca 22 procent uppfyller inte andra kriterier t.ex. tidpunkten i sjukdomsförloppet gör ett test irrelevant

Genom att digitalt sålla fram de patienter där ett test är relevant att utföra kan den begränsade testkapaciteten användas mer effektivt.

Kontakta gärna oss på info@platform24.se för mer information.

“Genom att digitalisera smittspårningen använder vi våra resurser på rätt sätt. Vi har sett resultat på att arbetet för personalen blir effektivare i smittspårningen, då vi överlåter mycket av arbetet till invånarna själva. Ett annat syfte är datainsamling. På ett strukturerat sätt möjliggör vi insamling och bearbetning genom den digitala smittspårningen.” 

Ida Kedling
Verksamhetsutvecklare Region Gävleborg