Hoppa till innehållet

Corona-systemstöd

Platform24 utvecklar systemstöd för sammanhållna digitala vårdkedjor för ökad tillgänglighet, effektivitet och medicinsk säkerhet. Vår automatiska triage till rätt vårdnivå och vårdinstans är störst i Norden och hanterar även komplexa flöden längs hela vårdkedjan.

Effektiv PCR-testning och smittspårning i regionen

I Platform24:s lösning för PCR-testning får patienter svara på förutbestämda frågor digitalt innan en remiss automatiskt skapas. Endast patienter som uppfyller de aktuella kriterierna för provtagning erbjuds ett test och kapaciteten nyttjas mer effektivt.

Digital corona-chatt avlastar och stärker vården

Platform24 bygger digitala corona-ingångar åt ett växande antal regioner. En chattbaserad automatisk vårdguide som patienten når via talsvar i telefonkön eller via regionens digitala kanaler. Tidiga resultat visar på en påtaglig avlastning och ökad tillgänglighet.