Patient Front door

Via Patient Front Door tillhandahåller du en säker och välinformerad vårdresa med utökad patientkontroll, inte bara fysiskt utan även digitalt.

Välkomna patienten

När en patient besöker en vårdinrättning finns det procedurer och förbättringar som kan hjälpa till att vägleda och välkomna dem. I allmänhet är receptionsdisken placerad vid ingången för att hälsa patienter välkomna, besvara frågor och dirigera människor till rätt rum. Vissa mottagningar lägger till lugnande inredningsdetaljer för att få patienterna att känna sig välkomna. Andra lägger till lättförståeliga utbildningsbroschyrer om vanliga åkommor som patienterna kan läsa.

Vårdinrättningar investerar stora resurser på att erbjuda fysiska mottagningar som förbättrar patientupplevelsen. Digitala enheter bör följa samma exempel.

Patientcentrered Ingång

Via Patient Front Door kan du ge dina patienter en säker och patientkontrollerad digital vårdresa. Vår Front Door erbjuder en strategi för vårdmöten inom en och samma kanal, vilken omfattar alla aspekter av digitala patientkontakter som vårdgivaren tillhandahåller.

Patient Front Door erbjuder:

  • Patientcentrerad plattform
  • Anpassad vård baserad på behov, historik och geografi
  • Möjlighet att initiera triage, dirigering och administration
  • Patientåtkomst till personuppgifter (testresultat, journaler, vaccinationer etc.)
  • Effektivare användning av vårdgivarens tid och expertis

Front door

Vårdinrättningar investerar mycket på att deras fysiska mottagningar ska förbättra patientupplevelsen. Borde inte digitala enheter följa samma exempel?

Via ”Patient Front Door” kan du ge dina patienter en säker digital vårdresa, som ger patienten utökad kontroll. Vår Front Door erbjuder en lösning för att bemöta patienten inom en och samma kanal. Denna plattform inkluderar alla de aspekter av digitala patientkontakter som vårdinrättningen tillhandahåller.

.

Självbetjäning och Automation

Med miljontals patientkontakter varje år erbjuder våra plattformar nordens mest omfattande och beprövade system för automatiserad triage, upprättande av patientjournaler samt dirigering av vård till rätt nivå.

Via vår självbetjänings- och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla resurser i form av både tid och pengar.

Vårdmöten

Våra vårdmötesprodukter gör det möjligt för både patienter och vårdgivare att initiera kommunikation. Vårdplanerare har även åtkomst till dialogmoduler för att kunna diskutera med patienter eller för att följa upp de som är med i fjärruppföljningsprogram.

Egenmonitorering

Detta är en viktig komponent i den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen, framförallt riktad till patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare (så som patienter med kroniska tillstånd). Vanliga diagnosgrupper som kan dra nytta av denna teknik inkluderar diabetes, högt blodtryck, reumatoid artrit och astma.

Denna modul ger också kliniker möjlighet att tillfälligt följa upp efter medicinska ingrepp (så som efter operationer).

Anpassning

Eftersom plattformen digitaliserar flera av de viktigaste processerna för vårdaktörer – de som berör deras patienter – möjliggör vi anpassningsbara patientupplevelser och -flöden.