Med människan
i centrum

Patientresan och
vårdgivarens arbetsdag

Människocenrerat

Vi frigör kraften av smart och sömlös vård

24Health följer ett uppdrag att öppna upp potentialen i vården genom att skapa smidig och tillgänglig vård där både patienter och läkare stärks av den smartaste digitala tekniken som finns. Vårt mål är att möjliggöra AI-precision samtidigt som vi behåller en mänsklig kontakt, där läkare kan fokusera på det de gör bäst – att utöva sin medicinska kunskap.

Vi föreställer oss en värld där tekniken förbättrar patientupplevelsen och patienter själva har kontroll över sin vård och får en förbättrad upplevelse. Genom att stärka skärningspunkten mellan fysisk och digital vård strävar 24Health efter att göra vårdupplevelsen uppnåelig och användarvänlig både för patienter och läkare.