Produkter

Vi har ett kompromisslöst fokus på att göra varje dag lite bättre för både patienter och läkare.

Vi bygger modulbaserad healthtech för smidig och sömlös vård.

Modulär
healthtech

Digitala plattformar för sömlös vård – alltid och överallt.

Digital Front Door

Via Patient Front Door tillhandahåller du en säker, välinformerad vårdväg för dina patienter, inte bara personligt utan även digitalt.

Självbetjänings och Automation

Via vår självbetjänings och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla tids- och personalresurser.

Vårdmöten

Sätter patienter i förbindelse med sina vårdgivare på ett säkert sätt och ger förutsättningar för ett smidigt samarbete mellan användare (P2P).

Egenmonitorering

En viktig komponent av den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen för patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare.

Anpassning

Skräddarsydda upplevelser för kund och läkare baserade på behov och preferenser.

Vad letar du efter?

Hör av dig så berättar vi mer om våra produkter!