Hoppa till innehållet

Platform24:s digitala lösning förenar hög tillgänglighet och kontinuitet

Genom Platform24:s tekniska lösning som kombinerar hög digital tillgänglighet med god kontinuitet blir Region Norrbotten först i Europa med en gemensam digital ingång till vården som automatiskt styr patienten till sin listade hälsocentral.

Platform24:s tekniska lösning är en digital entré till vården där patienterna får hjälp med sina vårdärenden och guidas direkt till rätt vård baserat på vårdbehov. Utöver en automatiserad hänvisning till rätt vårdnivå gör systemet en slagning på listningsinformation vilket gör det möjligt att förena hög digital tillgänglighet med kontinuitet. Baserat på var patienten är listad, vilket vårdbehov som föreligger och tid på dygnet guidar systemet automatiskt patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet. Om patienten bedöms vara i behov av kontakt med sin hälsocentral guidar systemet patienten direkt till sin egen hälsocentral om den är öppen, övriga tider till en central enhet.

 

– Vi är oerhört stolta över att Platform24 bidrar till att Norrbotten blir först av Sveriges regioner med en gemensam ingång för alla invånare där patienten hamnar rätt direkt, både utifrån vilken hälsocentral man tillhör men också utifrån vårdbehov och brådskandegrad. Tillgänglighet och kontinuitet är svensk sjukvårds akilleshäl och Norrbottens nya lösning möter båda dessa utmaningar, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

Platform24 har arbetat med en digital ingång tillsammans med Region Norrbotten sedan februari 2020.

 

Rätt vårdnivå direkt – oavsett listning

Platform24:s lösning är unik genom att den kombinerar en hög digital tillgänglighet med kontinuitet. Snabbt och enkelt guidas patienten rätt i vården baserat på listning, vårdnivå och tid på dygnet. Systemet ser också till att patienter med större eller mer brådskande vårdbehov får hjälp först. Lösningen möjliggör samarbete mellan en central digital enhet och primärvårdens enheter och skapar en sömlös patientresa till rätt vårdnivå direkt.

 

För mer information, vänligen kontakta: Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24, 073-982 58 42 eller sara.dannborg@platform24.se