Hoppa till innehållet

Platform24 och Infosolutions samarbetar kring digitala labremisser

De båda healthtechbolagen Platform24 och InfoSolutions har inlett samarbete kring elektronisk hantering av labremisser i Platform24s systemlösning för digitala vårdkedjor. Samarbetet innebär att Platform24s automatiska triagemotor, utan inblandning av vårdpersonal, kan skapa en digital labremiss för nödvändig provtagning.

–  Automatiska labremisser möjliggör ökat självbestämmande för patienten och vårdpersonalen kan lägga mindre tid på att göra beställningar av provtagning, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

Samarbetet med InfoSolutions innebär att Platform24 blir den första medicintekniska plattformen för externa vårdgivare som automatiserat kan skapa labremisser baserat på patientens vårdbehov.

Patienter kan nu själva ta initiativ till den provtagning som behövs inför till exempel årskontroller hos läkare. Genom att vi kan fördefiniera vilka prover som ska kontrolleras för olika åkommor säkras också den medicinska kvaliteten, säger Tobias Perdahl. 

Platform24s automatiska vårdguide tar upp anamnes och triagerar patienten till rätt vård och vårdnivå. Om triageresultatet visar att provtagning är nödvändig för vidare bedömning kan en automatisk labremiss skapas och patienten kan gå direkt till ett provtagningsställe. De besök i sjukvården som syftar till att endast upprätta en labremiss kan minskas och ibland helt undvikas. I flera fall kan man även helt undvika årskontroller om labproverna är normala. Labremisser kan ställas ut på patientansvarig läkare för att säkerställa kontinuitet.

– Vi är väldigt glada över att vår funktion för automatiserade remisser används av Platform24 i syfte att automatisera och effektivisera vården. Tillsammans fortsätter vi att bygga det samhälle vi själva vill leva i, säger Alex Stendahl, VD och grundare på InfoSolutions.

Exempel:
Patient med typ 2 diabetes eller reumatoid artrit får en automatisk påminnelse om att det är dags för kontroll. Patienten kan själv välja och boka en tid som passar för kontroll. Samtidigt skapas automatiskt en remiss där nödvändiga blodprover beställs. Patienten kan uppsöka det provtagningsställe som passar denne, provsvaren analyseras och finns på plats i systemet inför läkarbesöket.

Om InfoSolutions
InfoSolutions är experter inom elektronisk hantering av remiss och svar inom hälso- och sjukvården. LabPortalen är en webbaserad remiss-och svarsmodul som kan integreras med journalsystem eller användas fristående. Systemet hanterar över 100.000 labbremisser och svar per månad och har nära 1000 uppkopplade vårdenheter och laboratorier.

Om Platform24
Platform24 är ett systemstöd för sammanhållna digitala vårdkedjor, byggt för att optimera tillgänglighet för patienten, effektivitet för vården och medicinsk säkerhet. Platform24 är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, även i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan och samarbetar med flera regioner och privata vårdgivare. Bolaget är ett systerbolag till den digitala vårdgivaren Doktor24.