Hoppa till innehållet

Platform24 hjälper Helsa i Sundbyberg med automatisk vårdguidning till rätt profession

”Genom applikationen Vård online, som är en digital vårdguide och vårdplattform byggd av hälsoteknikbolaget Platform24, kan patienten via en chattlösning uppge sina besvär och bli guidad till rätt vårdnivå, allt enligt nationella riktlinjer. Utifrån vårdbehov och sökorsak vägleder Vård online patienten till ett digitalt eller fysiskt besök hos läkare, psykolog eller sjuksköterska. Patienten kan också förnya recept samt få snabb hjälp med administrativa ärenden.

Helsa vårdcentral Sundbyberg blir den första av Helsas 16 vårdcentraler att införa digital vårdguidning och vårdmöten via applikationen Vård online. Vårdcentralen har idag cirka 19 000 listade patienter och erbjuder ett brett vårdutbud, från BVC till drop in till psykolog. I linje med Helsas ambition att erbjuda trygg och säker vård ligger också ambitionen att utveckla tillgängliga och digitala vårdlösningar.

– Att erbjuda tillgänglig och säker vård för våra patienter är mycket viktigt för oss på Helsa. Inte minst i dagens läge med covid-19 är det oerhört angeläget att våra patienter kan möta oss även digitalt och snabbt och enkelt komma till rätt vård oavsett behov, säger Conny Mathiesen, VD på Helsa Vårdutveckling AB och Helsa Primärvård AB.

Applikationen Vård online är skapad av Platform24 och kommer finnas tillgänglig via Helsas hemsida (www.helsa.se), 1177 Vårdguiden och via länk i telesvar hos Helsa vårdcentral Sundbyberg.”

Läs hela pressmeddelandet:

Om Helsa

Helsa är ett privat hälso- och sjukvårdsföretag med cirka 500 medarbetare. Inom koncernen arbetar företaget med primärvård och verkar på flera olika orter runt om i landet. Helsa ser att en omvärld i ständig förändring ställer höga krav på sig själva som vårdgivare att följa med genom kontinuerligt utvecklingsarbete.

Om Platform24

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar plattformar för digitalt integrerad vård. Bolaget är störst i Norden på lösningar för digital kommunikation med patient samt automatisk triage till rätt vårdnivå, även i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB och ingår i samma koncern som den digitala vårdgivaren Doktor24.