Hoppa till innehållet

Platform24 Årets Tillväxtbolag i Techarenan Challenge 2021

Platform24 vann priset som Årets tillväxtbolag på Techarenans entreprenörstävling Techarenan Challenge 2021!

Drygt 450 bolag från hela Norden har sökt till tävlingen och finalisterna är verksamma inom olika branscher som till exempel miljöteknik, e-hälsa, fintech, edtech, mobilitet med flera.
Fantastiskt roligt och ett viktigt erkännande för våra lösningar och det stora värde vi skapar tillsammans med våra kunder!

Från pressmeddelandet:

Årets tillväxtbolag 2021 – Platform24

Utvecklar systemstöd för sammanhållna, tillgängliga och säkra digitala vårdkedjor. Bolagets system är idag störst i Norden och bland kunderna återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Genom plattformen kan vårdgivare integrera alla moment i vårdkedjan och därmed effektivisera och förbättra patientens vårdresa, från första behovsbedömning till vårdmöte, remisser och återbesök. Samtidigt minskar den administrativa bördan för vårdpersonalen. Platform24 ägs av Investor, Apoteket AB, Stena Sessan samt Ernström & Co och arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern.

Juryns motivering:

“Bolaget har växt snabbt och löser ett viktigt problem. Bolaget har ett brett användarcase och stor internationell potential. Bolaget uppvisar en stark tillväxt och en plattform som demokratiserar vården och effektiviserar en hårt belastad bransch.”

Läs pressmeddelandet.