Hoppa till innehållet

Om oss

​Platform24 utvecklar systemstöd för sammanhållna digitala vårdkedjor för ökad tillgänglighet, effektivitet och medicinsk säkerhet. Vår automatiska triage till rätt vårdnivå och vårdinstans är störst i Norden och hanterar även komplexa flöden längs hela vårdkedjan.

Bland kunderna återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Vi arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern.

Läs mer om Doktor24

Kommentar till medierapporteringen kring Platform24:s uppdrag för MSB

Vår affärsidé

Platform24:s affärsidé är att transformera sjukvården genom tillgängliga, effektiva och säkra digitala vårdkedjor. I våra lösningar förenas patient-, verksamhets- och systemperspektivet. Vården måste vara enkel, tillgänglig och trygg för patienten samtidigt som vårdverksamheten behöver lösningar som automatiserar arbetsmoment på ett effektivt och säkert sätt.

Platform24:s modell gör det också möjligt att öka tillgängligheten och kvaliteten på ett kostnadseffektivt sätt där patienten snabbt ska få rätt vård på rätt nivå enligt LEON-principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå. Vår lösning är både nyckelfärdig och flexibel för enkel anpassning till ett föränderligt behov.

Platform24 har en tät position inom AI och smart automatisering i svensk sjukvård. Våra lösningar omskrivs ofta i branschmedia och vi belönades, tillsammans med vårt systerbolag Doktor24, med stora IT i Vården-priset 2018.

Vilka jobbar vi med?

Försäkring

Vi skapar värde för våra försäkringspartners – från att erbjuda våra tjänster 24/7 till att ge patienter och kunder rätt vård vid rätt tidpunkt.

Apotek

Vi hjälper våra apotekpartners att stärka deras kunderbjudande genom att integrera digitala tjänster med fysiska erbjudanden.

Hälso- och sjukvårdssystem

Genom att integrera våra plattformar med nationella sjukvårdssystem och databaser skapar vi sömlösa patientresor.

Vårdgivare

Med hjälp av våra verktyg har vårdgivare minskat sin administration och gett patienter en smidigare vårdupplevelse.

Företag inom E-hälsa

Vår AI-chatbot, bemanningstjänst och vårt system för medicinsk historik används av flera e-hälsoföretag.