Hoppa till innehållet

Region Gävleborg inför integrerad digital vårdkedja i hela regionen

Platform24 utvecklar den tekniska plattformen för en sammanhållen digital vårdkedja i hela regionen. Invånarna ska då få möjlighet till digital kontakt med hela regionens utbud av primär-, specialist- och tandvård i en enhetlig vårdkedja. I en digital ingång får patienten svara på frågor om sina besvär och kan därefter få ett egenvårdsråd eller hänvisas till lämplig vårdgivare och instans: ett digitalt möte via chatt eller videosamtal eller till ett fysiskt vårdmöte.

 

“Att införa digitala vårdmöten är ett komplement till dagens vårdutbud, och en av lösningarna för att möta framtidens vårdbehov. Vi ser fram emot att skapa ett sömlöst flöde online för triagering , chat, video, lab- och formulärtjänster för både första linjens vård, andra linjens vård och vår kroniker-vård, och på det sättet vara mer tillgängliga för regionens medborgare.“

Simon Nilsson
Utvecklingschef, Region Gävleborg

Region Gävleborg, en föregångare inom digitalisering

Ida Kedling, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare av den digitala vården inom Region Gävleborg:

– Coronapandemin har lyft fram behovet av digitalisering. Nu förstår alla varför det är nödvändigt och arbetar för att ställa om istället för att ställa in.

Region Gävleborg har flera innovativa digitaliseringsprojekt

Några av regionens projekt utmärker sig lite extra, som att skapa en papperslös vård som handlar om att minska och på sikt ta bort alla papper i vården, både internt och externt. Ett annat projekt är ett samarbete mellan regionen och kommunerna.

– Syftet är att alla ska ha tillgång till samma information när patienten passerar över vårdgivargränsen. Vi kommer att vara först i Sverige med att visa mikrobiologisvaren i Journalen på Vårdguiden1177.se och i NPÖ, Nationell patientöversikt, säger Ida Kedling.

Digital coronamottagning avlastar och effektiviserar

Elisabet Mickelsson, processledare i Region Gävleborg om regionens projekt Digitala Vårdmöten:

– Ett första steg är vår digitala coronamottagning som möjliggjort att mer än 30000 prover har tagits sedan starten i juni och detta helt utan involverad vårdpersonal. De tar vid först när proven når laboratoriet. Vi hade aldrig klarat av så många provtagningar under sommarmånaderna med traditionell vård.

Ökad tillgänglighet för patienten och nya möjligheter till distansarbete

Elisabet Mickelsson blev tillfrågad om att bemanna den nystartade digitala coronamottagningen när pandemin härjade som värst.

– Jag blev lite nervös och undrade hur jag skulle hinna lära mig allt, men efter en kort utbildningsinsats var det inga problem. Det kändes fantastiskt att kunna vara så tillgänglig på ett smidigt och enkelt sätt för patienten och ha valmöjligheten att chatta, ha videosamtal eller ringa upp patienten utifrån både prioritet och önskemål.

– Plötsligt gavs jag som sjuksköterska möjlighet att arbeta hemifrån, vilket ju är fantastiskt bra, om det finns förutsättningar för det. Jag tror det kommer bli lätt att bemanna digitala vårdformer i framtiden, inte minst för att det är ett så flexibelt och roligt arbetssätt där man känner sig väldigt uppskattad, avslutar Elisabet Mickelsson.

Lyssna på föreläsningen:

Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården

av Tobias Perdahl, vice vd och medicinsk chef, Platform24