Hoppa till innehållet

Platform24 bygger Region Gävleborgs integrerade digitala vårdtjänst

Efter ett års dialogpräglad upphandling står det klart att Platform24 får uppdraget att leverera en teknisk plattform för digital vårdkedja i hela regionen. Lösningen möjliggör en digitalt integrerad vårdkedja, där invånarna ska få möjlighet till digital kontakt med hela regionens utbud av primär-, specialist- och tandvård i en sammanhållen vårdkedja. Genom den digitala plattformen kan invånare svara på frågor om sina besvär och därefter hänvisas till lämplig vårdgivare; antingen i digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt vårdmöte. Är besvären lindriga kan man i stället få råd om egenvård.

 

Lyssna på föreläsningen:
Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården, med Tobias Perdahl, vice vd och medicinsk chef, Platform24

“Att införa digitala vårdmöten är ett komplement till dagens vårdutbud, och en av lösningarna för att möta framtidens vårdbehov. Vi ser fram emot att skapa ett sömlöst flöde online för triagering , chat, video, lab- och formulärtjänster för både första linjens vård, andra linjens vård och vår kroniker-vård, och på det sättet vara mer tillgängliga för regionens medborgare.“

Simon Nilsson
Utvecklingschef, Region Gävleborg

”Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vårdgivaren och patienten.”

Alex Jaranka
Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård

 

”Efter ett drygt halvår med platform24 har vi haft mer än 16.000 besök på plattformen och avklarat 1160 e-besök. Genom detta arbetssätt har ökat vår tillgänglighet och underlättat mycket för våra patienter vilket avspeglas i de många positiva omdömen vi fått. Det är också ett smidigt sätt för patientåterkoppling av svar på prover och undersökningar som vi använder oss mycket av.”

Rasmus Israelsson
Co-owner and specialist physician, Familjeläkarna Mitt AB