Hoppa till innehållet

Kundcase Region Norrbotten – En digital ingång till vården

Region Norrbotten tog hjälp av Platform24 för att skapa en samlad digital ingång till vården. Lösningen kallas Digitalen och innebär en smidigare patientresa, uppskattad av både patienter och personal.

Platform24 bygger Region Gävleborgs integrerade digitala vårdtjänst

Efter ett års dialogpräglad upphandling står det klart att Platform24 får uppdraget att leverera en teknisk plattform för digital vårdkedja i hela regionen. Lösningen möjliggör en digitalt integrerad vårdkedja, där invånarna ska få möjlighet till digital kontakt med hela regionens utbud av primär-, specialist- och tandvård i en sammanhållen vårdkedja.

”Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vårdgivaren och patienten.”

Alex Jaranka
Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård

 

”Efter ett drygt halvår med platform24 har vi haft mer än 16.000 besök på plattformen och avklarat 1160 e-besök. Genom detta arbetssätt har ökat vår tillgänglighet och underlättat mycket för våra patienter vilket avspeglas i de många positiva omdömen vi fått. Det är också ett smidigt sätt för patientåterkoppling av svar på prover och undersökningar som vi använder oss mycket av.”

Rasmus Israelsson
Co-owner and specialist physician, Familjeläkarna Mitt AB