Hoppa till innehållet

Kommentar till medierapporteringen kring Platform24:s uppdrag för MSB

Med anledning av medierapporteringen kring det verktyg för symtomrapportering som Platform24 levererat till MSB, i media kallad ”coronaappen”, vill vi förtydliga en del uppgifter.

Platform24 Healthcares systemlösning, som används av den digitala vårdgivaren Doktor24, ett stort antal privata och offentliga vårdgivare och sjukvårdsregioner samt flera försäkringsbolag, är utformad för att uppfylla de strikta informationssäkerhetskrav som gäller inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Drift av våra databaser sker, och har alltid skett, i serverhallar i Sverige av svensk leverantör som håller högsta säkerhetsklass och som även ansvarar för driften av ett tiotal samhällskritiska IT-system på hälso- och sjukvårdsområdet samt flera myndigheter.

För det uppdrag vi utförde åt MSB krävdes en annan lösning än den Platform24 driftar åt alla övriga kunder. Detta eftersom det beställda verktyget skulle klara att på ett säkert sätt hantera en extremt hög nationell belastning på mycket kort tid med miljontals samtidiga användare. I den infrastruktur som byggdes inom ramen för uppdraget från MSB hanteras ingen patientdata eller personuppgifter.

Förtydligande kring fakturering I SVT:s ursprungliga artikel från den 8 maj uppgavs felaktigt att avtalet innebär en löpande fakturering även om tjänsten inte används. Den korrekta beskrivningen är att Platform24 får betalt för nedlagd tid och för de kostnader bolaget haft i samband med projektet. Det sker ingen löpande fakturering om inte tjänsten driftsätts. SVT-artikeln är korrigerad och uppdaterad med kommentar från Platform24, se nedan.

”Leverantören Platform24 skriver till SVT att man är stolta över att kunna leverera lösningen till MSB. ”Vi har unik erfarenhet och är marknadsledande i Sverige inom symptomregistrering och automatisk vårdbedömning och har unik kompetens inom att bygga lösningar för storskalig medicinsk kommunikation och automatiserad dialog med patienter. Vi är mycket stolta över detta och har levererat enligt de mycket högt ställda kraven och inom en oerhört snäv tidsram” skriver kommunikationschefen Sara Dannborg.”

Även nyhetstjänsten Digital Hälsa Insikt Medicin har publicerat en artikel om uppdraget. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stoppade-corona-appen-kan-kosta-miljoner-msb-har-inte-sagt-upp-avtalet

Insikt Medicin https://www.insiktmedicin.se/articles/685675/2020-05-08-13-23-48-platform-24-leverantoren-bakom-msb-s-pausade-covid-19-losning?s=4bc89