Hoppa till innehållet

Digital vårdguide och corona-chatt lanseras i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen utökar sitt samarbete med Platform24 och breddinför den digitala vårdtjänsten Primärvård Online på samtliga regionens hälsocentraler.

Tjänsten innefattar också en specialutvecklad “corona-chatt” för patienter med misstänkt Covid-19. Syftet med satsningen är att erbjuda regioninvånarna en smidig digital ingång till vården, effektivisera vårdflöden och avlasta vården.

– Jag är mycket tacksam att vi så snabbt och kvalitetssäkert kunnat få den här tjänsten på plats i en svår tid. Att människor får rätt information och hjälp samt kan träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu, säger Anna Granevärn, primärvårdschef.

Den digitala vårdtjänsten, som är chattbaserad, nås via regionens digitala kanaler, 1177.se eller via hälsocentralens talsvar. Utifrån svar på ett antal frågor prioriteras patienten efter vårdbehov och guidas vidare till rätt vårdnivå. Patienten kan få ett automatiskt egenvårdsråd eller chatta med sjuksköterska som vid behov också kan ordna ett fysiskt eller digitalt vårdmöte med en läkare på hälsocentralen.

– Vi är stolta över förtroendet från Region Jämtland Härjedalen som nu blir först ut av Sveriges regioner att införa en digital corona-chatt för automatiserad prioritering och guidning av patienter till rätt vårdnivå, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

– Med den här lösningen kan vi också möjliggöra för frisk vårdpersonal som sitter i karantän att rycka in och hjälpa våra patienter digitalt, lösningen är intuitiv så en kortare distansutbildning i verktyget gör det möjligt att kunna jobba på distans, vilket är extra värdefullt i dessa tider, säger Anna Granevärn.

Fakta om Region Härjedalens Primärvård Online
– Chattbaserad vårdguide med delvis automatiserad konversation
– Nås via talsvar i telefonkön och via regionens digitala kanaler
– Automatisk information enligt uppdaterade riktlinjer, utan väntetid eller kö
– Systemet prioriterar patienterna efter vårdbehov och brådskandegrad
– Automatiserade egenvårdsråd
– Chatt med vårdpersonal
– Vårdpersonal har tillgång till autofraser som effektiviserar en korrekt information
– Uppdaterad information och riktlinjer om råd och vård vid misstänkt corona

För mer information kontakta Rasmus Waller, kommersiell chef på Platform24, tel 0768-090482 eller Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24, tel 0706-024523