Hoppa till innehållet

Dagens Samhälle: Här är regionernas digitala vårdtjänster – Platform24 levererar i 8 regioner

Samtliga regioner erbjuder nu digitala vårdbesök i någon utsträckning, visar Dagens Samhälles enkät. Så var det inte för ett år sedan. På mycket kort tid har flera regioner gått från försöksverksamhet till breddinförande.

Vilka tekniska lösningar som regionerna använder sig av skiljer sig stort över landet. Några använder videosamtal via tjänster som Skype eller regionägda Ineras videosamtalstjänst. Flera regioner som har journalsystemet Cosmic från Cambio använder bolagets app Min Hälsa. Stockholm har sin egenutvecklade app Alltid Öppet, som även Region Gotland använder. Men två bolag sticker ut: Visiba Care och Platform24 som båda har avtal med många regioner.

Doktor24 Group ägs av Investor och Apoteket AB, och där ingår både nätläkarbolaget Doktor24 och teknikbolaget Platform24. Åtta regioner använder Platform24 och pandemin har ökat innovationstakten inom vården, konstaterar Daniel Lillienau, vd och koncernchef för Doktor24 Group.

– Regionerna är det tydligaste exemplet. Man har gått från en lång process för beslut och för att få fram investeringsmedel, till att man velat göra detta nu och genomfört det, säger han.

Doktor24 Group erbjuder alltså både en nätläkartjänst och en teknisk plattform. Det händer också att Doktor24 stöttar regioner och andra privata vårdgivare med att ta emot patienter.

– Absolut. Vi ser de diskussionerna i större utsträckning. Många regioner har det tufft i vården och jag ser en stor möjlighet att vi kan stötta där, säger Daniel Lillienau.

– Nästa stora utvecklingssteg är patienter med kroniska sjukdomar, där vi ser att utvecklingen är i sin linda. Det är en stor och resurskrävande grupp där effekterna av digitaliseringen kommer att kunna vara än tydligare, säger han.

Läs artikeln här, endast för prenumeranter på Dagens Samhälle.