Hoppa till innehållet

Case Digitalen- En digital ingång till vården i Region Norrbotten

DIGITALEN – en effektiv patientresa, uppskattad av både patienter och personal

I februari 2020 sjösattes Region Norrbottens digitala ingång till vården med vilken de som bor i regionen kan få direktkontakt med sjuksköterska eller läkare via mobil, surfplatta eller dator. Regionens mål var att öka tillgängligheten och förenkla kontakten med vården, minska på resandet för patienten samt effektivisera och spara tid för regionens sjukvård. Att Platform24:s lösning ger möjlighet till rätt vårdnivå via triagering var en förutsättning för regionen.

– Det ska vara enkelt för patienten. När de kontaktar oss, ska de få hjälp att hamna rätt utifrån deras vårdbehov, säger Pia Näsvall, chefsläkare och verksamhetschef på Region Norrbotten.

 

En digital dörr in – ett svar på regionens geografiska utmaningar 

Region Norrbotten är ett län med liten befolkning, stora avstånd och en demografisk utveckling som vården ska matcha. Pia Näsvall ser att befolkningens vårdbehov ökar allt mer samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera vårdpersonal.

– Vi måste hitta ett nytt sätt att kunna hjälpa de som behöver oss fysiskt. Vi har många multisjuka som har omfattande vårdkontakter men också stora patientgrupper med enklare behov som inte behöver oss fysiskt på samma sätt. Genom att möta de patienterna digitalt när det går kan vi frigöra resurser för dem som behöver oss fysiskt – det var utgångspunkten närvi startade Digitalen, säger Pia Näsvall, chefsläkare och verksamhetschef på Region Norrbotten

Enligt Anders Nordin, IT/MT-direktör på Region Norrbotten, är Platform24:s lösning en av flera pusselbitar i en större strategi. Det tog ungefär ett år att förbereda organisationen på detta.

– Tekniken inte är den avgörande faktorn i projektet utan hur personalen ställer om sina arbetssätt. Det är den stora förändringsresan. Vi valde Platform24 hösten 2019 för att kunna lansera den digitala ingången till årsskiftet. Tidigare var det krävande att starta upp IT-projekt då vi bland annat behövde bygga egna IT-miljöer. Nu köper vi ju en tjänst så vårt IT-arbete är betydligt enklare. Platform24 ansvar för drift och hantering av tjänsten men vi måste få det att hänga ihop med vår övriga IT-miljö, säger Anders Nordin.

 

Hur fungerar den digitala ingången?

Platform24 kan nås via regionens hemsida, 1177.se eller via en sms-länk som skickas ut om den vårdsökande hamnar i telefonkö hos 1177. Patienten loggar in med mobilt BankID, via mobil, surfplatta eller dator och får via en automatisk chatt svara på frågor om sitt besvär enligt validerade protokoll. Utifrån svaren får patienten ett egenvårdsråd, akut hänvisning eller möjlighet att ställa sig i kö till chatt med sjuksköterska som vid behov kan lämna över ärendet till en läkare eller profession inom psykisk ohälsa. Ärendet sammanställs och sjuksköterskan kan enkelt prioritera patienterna efter brådskandegrad. Sjuksköterskan kan också guida patienten vidare till fysisk undersökning till hälsocentral, samtidigt som journalen uppdateras.

 

Kickstart för vårdplattformen i samband med coronapandemin

När coronapandemin kom till Sverige och Norrbotten ökade belastningen hastigt på 1177 och på hälsocentralerna. Digitalen, som redan var planerad att sjösättas i februari, blev därför ett viktigt komplement för att kunna bibehålla en god tillgänglighet för norrbottningarna.

– Under den här perioden fick vi en helt annan möjlighet att hjälpa fler utan att behöva öka bemanningen på motsvarande sätt och vi har kunnat behålla en bra arbetsmiljö och en bra kontakt med patienten, säger Pia Näsvall, verksamhetschef, Region Norrbotten.

En tredjedel av de som sökte till 1177 valde den digitala ingången och hälften av de ärenden som handlade om covid-19 guidades till egenvårdsråd.

– Vi startade Digitalen precis när corona kom – dagen efter exploderade det. Vi har hjälpt massor med patienter när 1177 i början var överlastade. Vi fick många frågor om coronaviruset men de vanliga frågorna om allt från nageltrång till hjärtinfarkter kvarstod ju, säger Ann-Charlotte Öhman, distriktssköterska som arbetar i Platform24 på Region Norrbottens centrala ingång Digitalen.

 

Effektivt flöde med ökad grad av självbetjäning

Vårdplattformen skapar ett sömlöst flöde för patienten och innefattar rådgivning, hänvisning, digital slutbehandling och vid behov remiss till den hälsocentral som patienten är listad hos.

I dagsläget behandlas mellan 300 till 400 ärenden varje dag i Platform24. Omkring 20 procent av patienterna har fått automatiska egenvårdsråd via Platform24. Hälften av dessa har valt att därefter inte gå vidare till ett vårdmöte. En stor andel patienter har alltså kunnat få sitt behov av information och egenvårdsråd uppfyllt och ärendet har sluthanterats utan inblandning av vårdpersonal.

1177 vårdguiden på telefon erbjuder rådgivning och hänvisning. Patienten kan också ladda upp bilder vilket i många fall utökar möjligheterna till bedömning.

– Lösningen sparar tid. Om patienten behöver mer än egenvårdsråd och väljer att gå vidare till att chatta finns anamnesen redan på plats vilket sparar mycket tid för vårdpersonalen. Plattformen gör en bedömning av hur brådskande ärendet är och ser till att patienten redan från början hamnar på rätt vårdnivå, fortsätter Pia Näsvall.

 

En win-win för både vårdgivaren och patienten

Såväl patienter som vårdgivare uppskattar tjänsten. Personalen uppger att de fått en bättre arbetsmiljö med mindre stress genom att använda chatten. De uppger ökad effektivitet gällande hantering av ärenden, samt att de kan göra en mer kvalitativ bedömning än i telefonen. Snittbetyget från personalen är 4,75 av 5.

Många uppger att de uppskattar chatten med patienten och att det är ett bra kontaktsätt.

”Känns som man kan hjälpa de flesta patienter på ett bra sätt, känns som jag kan göra ”mer” än på 1177 då jag kan boka in till läkare, skicka remisser tex och inte bara hänvisa patienten vidare.”

– I en chatt blir det mer ”här och nu” och mindre av de utsvävningarna som blir i telefon. Det kan också vara enklare för många patienter att svara på känsliga frågor, säger Ann-Charlotte Öhman, distriktssköterska i Region Norrbotten.

När patienterna tillfrågas om hur de upplevt Digitalen återkommer kommentarer som: tillgänglighet, flexibelt, professionellt bemötande och skönt att slippa resa. Patienternas snittbetyg är 4,8 av 5.

”Helt suveränt, bra för oss som bor på landet med långa avstånd till hälsocentralen. Bra också att ha alla svar på pränt om man vill gå tillbaka och läsa. Kanonservice!” Kvinna, född 1950.

”Tycker verkligen om Digitalen. Så lätt och enkelt att komma i kontakt med vården.” Kvinna, född 1984

 

Vården i framtiden för Region Norrbotten

 

Region Norrbotten avser att implementera Platform24:s lösning i hela regionen. I första steget ska Platform24 implementeras på samtliga regiondrivna hälsocentraler i regionen. I nästa steg ska Platform24 även omfatta specialistvården.

– Idag är tjänsten bemannad av sjuksköterskor på 1177, läkare från olika hälsocentraler i regionen och personal med kompetens inom psykisk hälsa. Tanken är att alla hälsocentraler i regionen på sikt ska ansluta så att patienten kan möta samma vårdpersonal oavsett om kontakten sker digitalt eller fysiskt, säger Anders Nordin.

Anders Nordins tips för att lyckas med införandet av digital vårdplattform på regionnivå:

  • Inspireras av teknikens möjligheter men börja inte med tekniken i sig
  • Hitta ett stegvist införande – dra inte in allt på en gång då blir det för tufft
  • Jobba med kulturen och den digitala kompetensen hos medarbetarna parallellt

 

Kort om Region Norrbotten

  • Sveriges största region till ytan.
  • Sveriges nordligaste region med ca 250 000 invånare.
  • Region Norrbotten bedriver utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård även närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård,arbetsterapi och sjukgymnastik samt sjukvårdsupplysning via 1177.
  • Regionen har drygt 30 hälsocentraler samt fem sjukhus i egen regi.
  • Regionen har ca 7500 anställda och majoriteten av dessa är anställda inom vård och hälsa.