aaa

Blog

2021-11-24

Triage – en grundbult i svensk sjukvård

Vad är triage?Triage innebär att vårdpersonal ställer ett begränsat antal frågor till en patient för…