Hoppa till innehållet

En hållbar och tillgänglig vård är möjlig

Vården behöver ansvarsfull omställning och smart effektivisering. En digital ingång till vården ger avlastning och ökad tillgänglighet. Med en integrerad vårdkedja blir det mer tid för det verkligt värdefulla.
Läs mer

Vi är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå

30.000

automatiska patientintervjuer sker varje månad

80+

privata och offentliga vårdgivare använder systemet

500.000

triageintervjuer har genomförts

En digifysisk vårdkedja ger hållbar och tillgänglig sjukvård

Hög medicinsk kvalitet

Enligt etablerade medicinska riktlinjer guidas patienten automatiskt till rätt vårdnivå - all relevant information följer med direkt till vårdgivaren.

Resurseffektiv vård

Minskad administrationen ger vårdpersonalen mer utrymme för det verkligt värdefulla - tid med patienten.

Nöjda patienter & vårdgivare

En mer tillgänglig vård och smidiga arbetsverktyg för vårdpersonalen. Det sparar tid och resurser för både patient och vårdgivare!

Se demos av Platform24:s centrala digitala ingång och coronamottagning. Som just nu införs i flera regioner.

Demo av Platform24:s centrala digitala ingång och coronamottagning som just nu införs i flera regioner

Demo av “Digitalen”- en digital lösning som vi byggt till Region Norrbotten

En smidig digifysisk vårdkedja

Platform24 bygger systemstöd för smidiga digifysiska vårdkedjor. Våra verktyg är enkla att anpassa utifrån verksamheten och omfattar lösningar för automatisk anamnesupptagning och triage, digitala vårdbesök, tidsbokning av fysiska besök samt preventiv hälsa.

Patienten kan starta vårdresan digitalt, dygnet runt alla dagar i veckan.

En chatt baserad vårdguide triagerar patienten automatiskt till rätt vårdnivå.

Patienten kan ta del av egenvårdsråd, träffa en läkare digitalt via chatt eller video, boka tid på en vårdmottagning eller kontakta 112 vid behov.

Informationen i chatten blir en anamnes och följer med vårdbesöket.

“Att införa digitala vårdmöten är ett komplement till dagens vårdutbud, och en av lösningarna för att möta framtidens vårdbehov. Vi ser fram emot att skapa ett sömlöst flöde online för triagering , chat, video, lab- och formulär-tjänster för både första linjens vård, andra linjens vård och vår kronikervård, och på det sättet vara mer tillgängliga för 
regionens medborgare”

Simon NilssonUtvecklingschef, Region Gävleborg

“Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vårdgivaren och patienten.”

Alex JarankaChief Medical Informatics Officer Capio, Närsjukvård AB

"Det är hög belastning på vården nu, men med den digitala ingången kan vi öka tillgängligheten och patienterna prioriteras redan i kön efter hur svåra besvär de har, även hörselskadade kan enkelt få hjälp den här vägen."

Ida KedlingVerksamhetsutvecklare, Region Gävleborg

"Det känns som tjänsten kom i rätt tid. När vi jämför oss med andra regioner har de haft betydligt tuffare att hantera sina telefonköer. Med våra två vägar in har vi kunnat ha en god tillgänglighet även om vår belastning självklart också ökat."

Pia NäsvallVerksamhetsutvecklare, Region Norrbotten

Jag är mycket tacksam att vi så snabbt och kvalitetssäkert kunnat få den här tjänsten på plats i en svår tid. Att människor får rätt information och hjälp samt kan träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu.

Anna GranevärnPrimärvårdschef, Region Jämtland Härjedalen

Vilka är vi?

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar plattformar för digitalt integrerad vård. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, även i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Vi arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern.