Hoppa till innehållet

Digitala verktyg för morgondagens vård.

Vi bygger digitala plattformar för en integrerad vårdkedja genom hela sjukvården. Teknik som sätter patienten i centrum, gör vården tillgänglig och nyttjar vårdens resurser effektivt.

Framtidens vård – idag.

Läs mer

Ledande på automatisk triage till rätt vårdnivå - även i komplexa flöden

80.000+

automatiska patientintervjuer varje månad

1/3

av landets regioner använder vår lösning

3.4

miljoner svenskar når regional vård via Platform24

En digifysisk vårdkedja

Hög medicinsk kvalitet

Enligt etablerade medicinska riktlinjer guidas patienten automatiskt till rätt vårdnivå - all relevant information följer med direkt till vårdgivaren.

Resurseffektiv vård

Minskad administration ger vårdpersonal mer utrymme för det verkligt värdefulla - tid med patienten.

Nöjda patienter & vårdgivare

Tillgänglig vård och smidiga arbetsverktyg för personalen - spara tid och resurser för både patient och vårdgivare.

En hållbar och tillgänglig vård är möjlig.

Platform24 bygger systemstöd för smidiga digifysiska vårdkedjor. Verktygen är enkla att anpassa utifrån er verksamhet och omfattar lösningar för: automatisk anamnesupptagning och triagedigitala vårdbesöktidsbokning av fysiska besök och preventiv hälsa.

Omdömen.

“Att införa digitala vårdmöten är ett komplement till dagens vårdutbud, och en av lösningarna för att möta framtidens vårdbehov. Vi ser fram emot att skapa ett sömlöst flöde online för triagering , chat, video, lab- och formulär-tjänster för både första linjens vård, andra linjens vård och vår kronikervård, och på det sättet vara mer tillgängliga för 
regionens medborgare”

Simon NilssonUtvecklingschef, Region Gävleborg

“Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vårdgivaren och patienten.”

Alex JarankaChief Medical Informatics Officer Capio, Närsjukvård AB

"Det är hög belastning på vården nu, men med den digitala ingången kan vi öka tillgängligheten och patienterna prioriteras redan i kön efter hur svåra besvär de har, även hörselskadade kan enkelt få hjälp den här vägen."

Ida KedlingVerksamhetsutvecklare, Region Gävleborg

"Det känns som tjänsten kom i rätt tid. När vi jämför oss med andra regioner har de haft betydligt tuffare att hantera sina telefonköer. Med våra två vägar in har vi kunnat ha en god tillgänglighet även om vår belastning självklart också ökat."

Pia NäsvallVerksamhetsutvecklare, Region Norrbotten

Jag är mycket tacksam att vi så snabbt och kvalitetssäkert kunnat få den här tjänsten på plats i en svår tid. Att människor får rätt information och hjälp samt kan träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu.

Anna GranevärnPrimärvårdschef, Region Jämtland Härjedalen

Vilka är vi?

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar plattformar för digitalt integrerad vård. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, även i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Vi arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern.